Wednesday, January 26, 2011

Tumsay Pyar Karu

Jo tumse pyar karay, ku nahi meh usay pyar karhu,
Jo tum say kereeb ho, ku nahi meh usay kareeb rahu,
Jo tum pay martha rahai, ku nahi meh uspay martha rahu,
Jo tum say dhoor rahai, ku nahi meh usay dhoor rahu,
Jo tum say juddah rahai, ku nahi meh usay juddah rahu,
To ku nah khuddah karah, tu merah rahai,
Kaabi na socha ta kay tumsay pyar na karu.

No comments: