Sunday, January 2, 2011

Ja Tum Ho

Ja tum ho wa koi jung nahi ho
Ja tum ho wa koi ghum nahi ho
Ja tum ho wa koi alvida nahi ho
Ja tum ho wa koi juddah nahi ho
Ja tum ho wa koi hithyar nahi ho
Ja tum ho wa koi tanah nahi ho
Ja tum ho wa koi zulm nahi ho
Ja tum ho wa koi jurm nahi ho
Ja tum ho wa koi daar nahi ho
Ja tum ho wa koi daard nahi ho
Ja tum ho wa koi bey emaan nahi ho
Ja tum ho wa koi bey nikab nahi ho
Ja tum ho wa koi inkhilaf nahi ho
Ja tum ho wa koi udaas nahi ho
Ja tum ho wa torah bardaash hi karaho
Ja tum ho wa mah hu
Aur merah pyar hai
Tho yaar, thora aur intizaar kar hi lo

No comments: