Friday, April 29, 2011

Tu hai meri dil ki dawaa

Tu hai meri dil ki daawa,
Tu hai meri dil ki daawa,
Jaab dil rotah hai, tu hoti hai is dil ki gawah,
Jassai tandi chahoi ki hawaa
Tu hai meri dilrubbah,
Jaab tu hai, koi nah ho parvah,
Tu hai meri dil ki dawaa,
Jab dil rotah hai, koi nah hotah hai
binah tereh sawaa,
Jaab tereh binah aur rah nah saku,
tu hoti hai is dil ki dawaa.

Thursday, April 28, 2011

Jaab sei tu milli

Jaab sei tu milli, meri zindaagi hi badal gayi,
Jaab sei tu milli, meri zindaagi hi badal gayi,
Kah kah tah, aur kah kah hu, meri kismet hi palat gahi,
Jaab sei tu milli, meri zindaagi hi badal gayi,
Tu hai meri saab kuch, merah pyaar aur dilaaghi,
Intizaar mei meh rahah hu, jaab tak tu nah mill padhi,
Kaabi bi nah tu rah mereh sei dhoor aur ajnaaabi,
Jaab sei tu milli, meri zindaagi hi badal gayi,
Chattah hu tumkho, tu hai meri shaabnami,
Kaabi kwaboi mei dekha ho, tu hai meri kalpani,
Ratah hu tereh pyar mei, in kyaaloh ki har ghadi,
Tu mereh paas ho ya nah, tu mujpeh jaadu kar ghari,
Jaab milli ti tu mujkho aur ek lahmhe mei,
poori zindaagi ko badal gahi.

Wednesday, April 27, 2011

Mereh Bhai

Mereh bhai hai saab sei achay,
Mereh bhai hai saab sei achay,
Poori dunyah mei saab sei sachay,
Mereh bhai hai saab sei achay,
Yaad kartah hu jaab hum teh bachay,
Mereh bhai hai saab sei achay,
Kaabi nah rahu meh un sei bachkay,
Mereh bhai hai saab sei achay,
Pyar kartah hu woh jaan kei sadkay,
Samleh, saloneh, sharmileh, samalkeh,
Mereh bhai hai saab sei achay.

Mujeh Maaf Kar

Mujeh maaf kar key kaabi koi dukh tujkho diyah ho,
Mujeh maaf kar key kaabi tumseh pyar nah kiyah ho,
Mujeh maaf kar meri koi bhool yah kasur,
Mujeh maaf kar kaaabi tereh seh nah huwah hu manzur,
Mujeh maaf kar key kaabi tujpeh karah ho shak,
Mujeh maaf kar key kaabi tujseh nah kiyah ho ishq,
Mujeh maaf kar key kaabi tereh peh nah karah ho itbar,
Mujeh maaf kar key kaabi tumkho nah diyah ho pyar,
Mujeh maaf kar key kaabi tujseh raha hu dhoor,
Mujeh maaf kar meri khoi ghalti yah gharoor,
Mujeh maaf kar is din aur jo zindaagi kah intizaar,
Jaab tuneh maaf karah aaj
tho ku nah maaf kartah rahai har bar.

Tuesday, April 26, 2011

Tu Hai Merah Saab Sei Pyaara

Tu hai merah saab sei pyaara,
Tu hai merah saab sei pyaara,
Sari dunya kah ek hi sitara,
Chamaktah hai ankho mei terah gharara,
Yaad kartah hu meh, jaab mai ratah awara,
Tu hai merah saab sei pyaara,
Jaab sei banah mereh maan kah sahara,
Ratah hai tu is dil kah kinarah,
Banah hu mei, tu hai mereh guzarrah
Yeh vaada hai mereh zindaagi kah sarah,
Isliyah tu hai is zarah zindaagi sei bi pyaara.

Monday, April 25, 2011

Yankeh Hei

Wo wankeh heh to kankeh ho,
Kankeh wo, wo wankeh heh,
Wankeh wo, aur kankeh hum,
Wo kah keh ho, wo wankeh hei,
Wo bi hai aur hum bi hai,
Kah keh hai, yah nah bi ho
Wankeh bi, wo kah key hai,
Kah kah nahi, meh yankah hu.

-- dedicated to the war in Libya. 

Friday, April 22, 2011

Waapsi

Palat kei dekha to tum tei waha
Palat kei dekha to tum tei waha,
Jah chorah ho tumei koi kyaloi mei kaha,
Palat kei dekha to tum tei waha,
Chor kei bi jayu to dil nah manneh yaha,
Ku tum karday ho mereh sei itni dhoor,
Ku nah lawt gayah mei usi din, usi noor
Palat kei dekha to tum tei waha
Mei dekhtah hi raha, wo tah ek pal kah samaa,
Ab palat kei bi dekhu, to yaad ati hai mujeh,
Wo din ki jab palat kei dekha tah,
Aur chor nah chattah tah tumeh.   

-- Inspired by my recent trip to Multan, Pakistan.

Tum Kaun Ho

Tum kaun ho pyar karnei wallei,
Tum kaun ho pyar karnei wallei,
Pyar keh banah ho, tum pyar nah karnei wallei,
Tum kaun ho pyar deinei wallei,
Kaabi pyar sei milleh ho, to nah ho dil keh kallei.

Subah sei Shaam

Subah sei shaam hum ratai hai yahi,
Subah sei shaam hum ratai hai yahi,
In keitoh mei, in galiyon mei, in gataho mei wahi,
Subah sei shaam hum ratai hai yahi,
In yaadoi mei, in kyal ho mei, in hawaoi mei saabi,
Kaabi nah juddah ho hum subah sei shaam,
Yeh hai dunyah kah aur akhiraat kah intizaam,
Subah sei shaam, hum ratai hai yahi,
Koi atah hai koi jattah hai, koi chattah hai mahi,
Subah sei shaam, hum ratai hai yahi,
Har subah jo ho, to sham tak, hum
Juddah nah ho kaabi.    

Thursday, April 21, 2011

Mei wah tah, tu yah ti

Jaab mei wah tah, tu yah ti,
Jaab tu yah ti, mei wah tah
Jaab mei ayah, tu nah ti.
Jaab tu nah ti, mei wah rah
Hum millah nah to nah sahi
Jah tu ho, mei wah sahi
Tu saath ho, jah mei hu,
Tu nah ho, to nah sahi,
Jah mei hu tu wah ho,
Mei wah ruh, jah tumho
Jaab mei wah tah, tu yah ti,
Tu nah bi ho, to wah bi tu
mereh saath ti.   

Wednesday, April 20, 2011

Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah

Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah
Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah,
Raat keh andereh mei, tereh dil ko chorayah,
Ayah hu meh, koi nah ghar ka parayah,
Chayah baas tumkho, mereh har pal ka sayah
Koi pyar kah bojh, jo nah uskho nabayah
Gayah hu mei tereh haath ka kayah,
Raati hai tu, meri haar saans ki mayah,
Nayah hai din, jaab tereh pyar kah doobayah,
Tujeh payah, to is zaalim dunyah ko bhulayah,

Kaabi nah ho, kei meh neh tumkho roolayah,
Subah hai, jaab teri gohd kah soolayah,
Yaad kartah hu wo dinho ko,
jaab tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah.

-- dedicated to Ayesha

Monday, April 18, 2011

Mind

I believe the biggest question facing the world today is what does the mind and the soul have in common.

Dil

Jaab hum millah,
Hum dil sey millah
Waqt ko gayah,
Aur tum dil mai rahai.

Friday, April 15, 2011

Is Kisam aur Us Kisam

Is kisam aur us kisam,
Yeh dunya meh hai har kisam,
Kuddah kasam keh koi kasar
Nah choru yeh hai meri kasam

Is kisam aur us kisam,
Kaabi pyar karu,
to har bar tum seh is kisam.

Monday, April 11, 2011

Sher Kah Kwab

Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Yaad nahi rahi, wo hai din or rahto key kwab,
Nah idir nah udar, yeh hai dunya ke mizar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Jaab hum pyar sei millah ho, wo teh shehro keh kwab.

Saturday, April 9, 2011

Pagam

Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Bakshish mangu to tereh pyar ke liyah is pagam pei.

Sunday, April 3, 2011

Ratah Hu Kareeb Aur Dhoor

Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab atah hu kareeb, to ku lagtah hai hum hai dhoor.