Tuesday, April 26, 2011

Tu Hai Merah Saab Sei Pyaara

Tu hai merah saab sei pyaara,
Tu hai merah saab sei pyaara,
Sari dunya kah ek hi sitara,
Chamaktah hai ankho mei terah gharara,
Yaad kartah hu meh, jaab mai ratah awara,
Tu hai merah saab sei pyaara,
Jaab sei banah mereh maan kah sahara,
Ratah hai tu is dil kah kinarah,
Banah hu mei, tu hai mereh guzarrah
Yeh vaada hai mereh zindaagi kah sarah,
Isliyah tu hai is zarah zindaagi sei bi pyaara.

No comments: