Wednesday, April 20, 2011

Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah

Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah
Tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah,
Raat keh andereh mei, tereh dil ko chorayah,
Ayah hu meh, koi nah ghar ka parayah,
Chayah baas tumkho, mereh har pal ka sayah
Koi pyar kah bojh, jo nah uskho nabayah
Gayah hu mei tereh haath ka kayah,
Raati hai tu, meri haar saans ki mayah,
Nayah hai din, jaab tereh pyar kah doobayah,
Tujeh payah, to is zaalim dunyah ko bhulayah,

Kaabi nah ho, kei meh neh tumkho roolayah,
Subah hai, jaab teri gohd kah soolayah,
Yaad kartah hu wo dinho ko,
jaab tumeh gumayah, pirayah, sajayah aur hisayah.

-- dedicated to Ayesha

No comments: