Monday, May 23, 2011

Merah Kyal

Kis kyal meh mah ragayah hu,
Kis kyal meh mah ragayah hu,
Itnah kuch, itnah kaam,
itnah sarah kah gayah hu,
Tereh pyar ki kathir,
kitneh dukh, kitneh ghum sagayah hu.
Kash tu mujseh bohl sakh ti,
Kis kyal meh mah ragayah hu.

No comments: