Monday, February 21, 2011

Waqt

Waqt bi hai kya ek pyar ka intizaar,
Waqt neh banayah ek muzlim ko bi raj,
Waqt hai to sirif pyar key liyah,
Koi bi insaan yah hewan waqt keh liyah nah jiyah,
Waqt sei zakam bi hojayah nayah,
Waqt to hai kya ek mehboob ki hayah,
Kaabi bi nah meh tumko waqt nah deh saku,
Waqt nah millah to pir bi waqt ka pavand rahu,
Waqt sei pahar baha deh ta hai jheel,
Waqt sei lahar bi ban jaati hai khaleej,
Waqt hai to kya ek pyar ki lakeer,
Waqt sei beej bi pahlah deh ta hai zameen,
Waqt kaabi nah karai tumkho mujseh dhoor,
Waqt jab millah, koi faqeer nah gharoor,
Waqt diyah wohi ghafoor-rur-raheem,
Waqt meh durah hu to nabi al karim,
Waqt ragayah to pir bi waqt mil sakai,
Kaabi bi yeh waqt tumkho mujseh juddah nah karai.

No comments: