Thursday, February 3, 2011

Mah

Kaabi nah sattahu jisnah mujah jaanam diyah,
Kaabi nah bhulahoo jisnah mujseh pyar kiyah,
Kaabi bi nah wo mujseh alaagh ho,
Wo heh meri mah, shaa’id tum nah samaaj sakoo,
Mah oh meri mah, kaabi nah jaanah merah seh dhoor,
Maaf bi mujah karday,
meri koi ghalti yah meri koi bhool,
Tu sirif chaand say jiyah, terah har dukh meh mah shaamil
Tu neh pyaar jo diyah, wo meri har kushi kah kaamil,
To asay hi rahai, aaj aur Qiyamat tak,
Tu nah jaanam jo diyah, meri mah, kaabi bi nah tu ho
mujseh dhoor.

No comments: