Thursday, November 18, 2010

Neend

Yeh neend be ha ek Allah ki rehmat,
Yeh neend be ha ek Allah ki rehmat,
Jab raat ko soyah hoo jassai ghuzaarti hai Qiyamat,
Aur kwaaboi mei dehka hai ek jannat ki rohanat,
To jaggnah ka nahi bohlo jab is neend ki hifazat

No comments: